Сэтгүүл болон бусад зүйлд таны зургийг ашиглах тул 800x1000px хэмжээтэй стандарт зураг явуулна уу!
Таньтай эргэн холбогдох шаардлага гарах тул и-мэйл хаягаа зөв эсэхийг шалгана уу?
• 1920x1080p, MP4 H.264 форматаар хийгдсэн байх, залгаас ороогүй үргэлжид бичигдсэн байх, видеоны наана ямар нэгэн бичвэр, зураг тавихгүй байх