#WORLDMUSIC online competition for young artists-2021″ Дэлхийн залуу уран бүтээлчдийн цахим уралдаан

#WORLDMUSIC online competition for young artists-2021″ Дэлхийн залуу уран бүтээлчдийн цахим уралдаан

2021.06.01 -нээс бүртгэл эхэллээ.